GDPR verklaring

Verstrekken van de persoonlijke gegevens

Bij inschrijving dient het lid volgende gegevens te verstrekken:

  • Naam, voornaam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer.
  • Bijkomend noteert de club dag en uur van de inschrijving.

Akkoord van het lid met het verstrekken en bijhouden van de gegevens

De gegevens zijn noodzakelijk voor verzekering van het lid tijdens het uitoefenen van de sportactiviteit. Uitoefenen van een sportactiviteit bij SenS vzw zonder verzekering is niet toegelaten. Inschrijven voor een sportactiviteit bij SenS vzw houdt automatisch in dat het lid de gegevens verstrekt en ermee akkoord gaat dat SenS vzw deze indien nodig ter beschikking stelt van Waterski Vlaanderen en KBC Verzekeringen.


Bijhouden van de gegevens

SenS vzw doet al het mogelijke om de gegevens van haar leden veilig te stellen. De hierboven vermelde gegevens worden bijgehouden in professionele cloud-opslag.

De gegevens worden niet openbaar op het internet gezet, noch via e-mail of andere weg doorgegeven aan derden.

De gegevens worden enkel bijgehouden zolang de lidmaatschapsperiode loopt + 1 jaar (voor het geval een lid wil herinschrijven).

De gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld met respect voor de privacy van de leden.


Gebruik van de gegevens

De gegevens worden via e-mail uitgewisseld met Waterski Vlaanderen voor de verzekering van de sportactiviteiten door de federatie. Waterski Vlaanderen is zelf onderworpen aan de GDPR-wetgeving voor veiligstelling van de gegevens.

De gegevens worden verder enkel gebruikt voor contact met het lid voor aankondiging van evenementen, wijzigingen in de planning of dagen dat de sportactiviteiten niet doorgaan.

De gegevens worden daarbuiten niet aan andere derden verstrekt.